Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego we Włocławku obejmuje: miasto Kowal i Włocławek oraz gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek

Sąd Rejonowy we Włocławku - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku.

Sąd Rejonowy we Włocławku V Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Aleksandrowie Kujawski, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku.